ovdje su prikazani radovi učenika naše škole

Leona Ćišić, 3. e

(vjetrenjača)

Jura Štoos, 3. e

(vjetrenjača)

Branimir Zeneral, 3. e

(vjetrenjača)

Stela August, 3. e

(vjetrenjača)

Ivan Grabovčić, 2.d 

(zima)

Lucia Sabljić, 2.d

(zima)

Lovro Matasić, 2.d

(zima)

Gašpar Janković, 2.d

(zima)

Marina Šovago, 2.d

(zima)

Jana Komesarović, 2.d

(zima)

Toni Grinžek, 2.d

(zima)

Matilda Crnčević, 2.d

(zima)

Marija Korana Marić, 2.d

(zima)

Klara Mikelec, 2.d

(zima)

David Bajzec, 2.d

(zima)

Karlo Lončar, 2.d

(zima)

Sara Krečić, 2.d

(zima)

Dino Karadžić, 2.d

(zima)

Franka Janković, 2.d

(zima)

Dominik Bilanović, 3. e

(portret)

Boris Zec, 3. e

(portret)

Elena Ferenci Majcen, 3. e

(portret)

Ema Berisha, 3. e

(portret)

Jura Filipčić, 3. e

(portret)

Jura Štoos, 3. e

(portret)

Leona Ćišić, 3. e

(portret)

Roko Kovač, 3. e

(portret)

Sven Mitić, 3. b

(maslačak)

Leonarda Pili, 3. b

(maslačak)