Plakate izradili učenici 3. e razreda. 

 tema: Kako možemo pridonijeti zaštiti okoliša

Matilda Crnčević, 2. d

(izrada kalendara)

Klara Mikelec, 2.d

(izrada kalendara)

- lektira u stripu - 

Oscar Wilde, Sretni kraljević

Lana Gorjan, 6. d

Lara Bagarić, 6.d

Lena Sekulić, 6.d

Tea Zgorelec, 6. d

Petra Ercegovac, 6. d

Vladimir Nazor, Veli Jože

Marina Morović, 6. c

Matea Škarica, 6.c

Nikola Bajto, 6. c

Luka Živoder, 6. c

Dorotea Keserica, 6. c

Katja Celinščak, 6. c

Lea Šijan, 6. c

Strip

(slobodna tema)

Lena Sekulić, 6. d

Petra Korać, 6. d

Lea Šijan, 6. c

Marina Morović, 6. c

Katja Celinščak, 6. c

Sara Hojkurić, 6. d

Luka Živoder, 6. c

Ljupka Lozić, 6. c

Evo što učenici 3. d razreda predlažu kako pomoći majci  Zemlji koja svoj dan obilježava 22. travnja:

Oto Boras, 3. d